Torgplatser

Nästan alla platser utomhus där allmänheten kan röra sig är offentliga platser. De offentliga platserna är till för alla.

Offentlig plats

Exempel på offentliga platser är trottoaren, torget och parken. Även platsen direkt utanför en restaurang, en butik eller ett bostadshus är offentlig eller allmän mark.
De offentliga platserna är till för alla, men för att använda dem till något annat än vad de är avsedda för krävs tillstånd av markägaren, i de flesta fall Vilhelmina kommun.
Tillstånd lämnas av tekniska kontoret, telefon 0940 -14000.

I många fall behövs även tillstånd från Polisen.

Torgplats
Vilhelmina kommun har två ställen för torgplats och det är mark vid Torget samt vid Tjärnvallen.
Tillstånd söks på Kommunkansliet 0940-14000.

Avgiften är 200 kronor per plats och dygn för platsen och 200 kronor per plats och dygn för förbrukning av el. 

Uppdaterad den 29 november 2022

Kontakt, Torgplats

Sök tillstånd
Tillstånd söks på Kommunkansliet.
0940-140 00