Väg- och gatuunderhåll

Kommunen ansvarar för underhåll av det kommunala vägnätet. Under vintertid innebär det plogning, sandning, snöbortforsling, siktförbättrande åtgärder medan det under sommartid utförs gatusopning.

Vintertid

Kommunen utför vintervägunderhåll i egen regi samt med upphandlad entreprenör. Vintervägunderhåll sker enligt rutiner samt ur ett säkerhetsperspektiv.
VIFAB utför vintervägunderhåll för det kommunala fastighetsbeståndet via upphandlad entreprenör. Genomfartsleden E45 genom tätorten ansvarar Trafikverket för.

Sommartid

Underhåll av gatu- och vägnätet sommartid består framförallt av sandupptagning med sopmaskin. Tiden för detta är på våren i maj månad. För att lyckas med detta så krävs tillgänglighet av gatumarken. Bra att tänka på då är att inte parkera sina fordon på gatan, utan att se till att ha sina fordon uppställda på egen eller den fastighet man befinner sig på. Sopningen sker under dagtid 07.00 – 16.00, men kan även utföras under fler timmar på dygnet.

 

Uppdaterad den 21 september 2020

Gör din felanmälan här

Kontakta tekniska enheten

Teknisk chef
Sören Hagenvald
0940-140 66
soren.hagenvald@vilhelmina.se

Avfallsansvarig
Camilla Johansson
0940-140 80
a.camilla.johansson@vilhelmina.se

Kommunalt vatten och avlopp
Vakant

Gator och vägar
Magnus Johansson
0940-140 67
magnus.johansson@vilhelmina.se

Trafiksamordnare
Camilla Thellbro
0940-141 85
camilla.thellbro@vilhelmina.se

Mättekniker
Tommy Carlsson
0940-140 86
tommy.carlsson@vilhelmina.se