Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten, AME, arbetar för integration och inkludering av personer som på olika sätt står utanför den reguljära arbetsmarknaden.

Genom att komma in på arbetsmarknaden ökar bland annat möjligheterna till delaktighet i samhället och egen försörjning. Det minskar även utanförskap och de risker som det innebär för individen i sig, såväl som för samhället i stort. En av enhetens huvudsakliga uppgifter är att stödja den enskilde individen i syfte att öka möjligheten till inträde på arbetsmarknaden.

Inom AME finns:

  • Arbetsmarknadsinsatser
  • Immigrationsservice
  • Stödboende
  • Fotoarkivet
  • Cornelia
  • Feriearbete

 

Uppdaterad den 10 januari 2019