Kommunalförbundet Lystkom

Från och med 1 januari 2021 är Vilhelmina kommun medlem i kommunalförbundet Lystkom som ansvarar för telefoni, växel och bemanning av kommunhusets reception.

Lystkom är ett kommunalförbund där Lycksele, Storuman, Vilhelmina och Åsele är medlemskommuner. Lystkom har funnits sedan juni 2019 och syftet är att genom samverkan uppnå högre kvalitet, delad kompetens och kostnadseffektivitet i sina verksamhetsområden. Syfte och arbetsformer för kommunalförbundet Lystkom anges i en förbundsordning.

Samverkan i kommunalförbund innebär att medlemskommunerna överlämnar ansvaret för olika verksamhetsområden till kommunalförbundet. Lystkom har för närvarande följande verksamhetsområden:

  • Drift och utveckling av medlemskommunernas växeltelefoni och stödsystem för hänvisning.
  • Telekommunikationslösningar och beställer och levererar fasta och mobila telefoner för medlemskommunernas räkning.
  • Bemanning och dimensionering av gemensam kundtjänstorganisation som omfattar kundtjänstrelaterade uppgifter som uppstår i kontakt med medborgare, medarbetare och andra intressenter.
  • Drift och utveckling av kommunernas e-tjänstekortsorganisation.
  • Drift av medlemskommunernas IT-miljö
  • Leverans av paketerade tjänster i form av hårdvara och support
  • Bemanning och dimensionering av gemensam IT-organisation.
  • Representera medlemskommunerna i regionala nätverk på IT-området. 
  • Upphandling och avrop av IT-system inom Lystkoms egna ansvarsområden.

Medlemskommunerna bestämmer själva vilka verksamheter som ska överlämnas till Lystkom.

Mer information om kommunalförbundet Lystkom finns på www.lystkom.se

Uppdaterad den 22 november 2022