Ekonomi

Kommunens ekonomi är en viktig punkt för medborgare, anställda och andra. Kommunens verksamheter finansieras ofta med skatter från invånarna.

Ekonomienheten ansvarar för kommunens ekonomiadministration, det vill säga samordnar den löpande redovisningen, jobbar med fakturahantering, budget, bokslut, finansfrågor och liknande. Vi ger verksamhetsansvariga, politiker och allmänhet en god kännedom om den ekonomiska situationen.

Hör av dig, vi hjälper gärna till om du har frågor som rör kommunens ekonomi och ekonomiadministration.

Uppdaterad den 8 maj 2020

Kontakta ekonomienheten

Ekonomichef:
Niklas Vilhelmsson
0940-140 53
niklas.vilhelmsson@vilhelmina.se

Kontaktperson leverantörsfakturor:

Maria Danielsson
0940-140 50
maria.danielsson@vilhelmina.se

Anna-Maria Stenberg
0940-140 52
annamaria.stenberg@vilhelmina.se