Medborgares förslag och synpunkter

Vi vill veta vad du tycker! Du är alltid välkommen med förslag och synpunkter till Vilhelmina kommun. På så vis kan du bidra till att kommunens service och verksamhet förbättras och utvecklas.

Här finns olika kanaler som du kan använda för att påverka kommunen och hur kommunen arbetar med medborgarförslag.

Uppdaterad den 25 augusti 2023