Gör din felanmälan

Du kan hjälpa oss att upptäckte fel av olika slag. Om du ser skador, funktionsfel eller skötselbrister som rör bredband, gator och vägar inklusive vinterväghållning, gatubelysning, parker, naturmark, lekplatser, idrottsanläggningar, motionsspår och övriga anläggningar som ägs av Vilhelmina kommun kan du göra en felanmälan.

Felanmälan för gator, vägar, vatten och avlopp kan göras via denna e-tjänst:

E-tjänst för felanmälan

Du kan även ringa och felanmäla vardagar 8-16 till 0940-140 00 (växel).

Jour kvällar och helger

Samhällsjour för vatten och avloppsanläggningar: Ring 0940-383 10.

Fastighetsjour för Vilhelmina bostäder (Vibo) och kommunens fastigheter: Ring 0940-101 12.

 

Uppdaterad den 25 augusti 2023