Fibernätsprojekt

Syftet med bredbandsprojekten är att ge tillgång till ett robust och bra fibernät till de som äger fastigheter i vår kommun. Vi bygger ett bredband i världsklass!

Dessutom är målet att nå de lokala och nationella bredbandsmålen. Vilhelmina kommun är i avslutningsfasen för bredbandsprojekten som går under arbetsnamnet "Bredband till fler" och "fibernät i byarna, etapp1". När nät är etablerat i Djupdal, Norra Lövliden och Volgsjöfors är dessa projekt färdiga.

Områdesnät byggs just nu i Matsdal. Förberedelser pågår för att bygga nät till Borkan och till fastigheterna mellan Nästansjö och Lövliden. Projekten är medfinasierade genom Jordbruksverket.

Ortssammanbindande nät byggs just nu mellan Kittelfjäll och Borkan. Projektet är delfinansierat genom Tillväxtverket.

Vilhelmina kommun har varit delaktig i ett antal bredbandsprojekt och fram till dags datum har 32 byar utanför tätorten förlagt bredbandsnät.

Nya stödmedel söks just nu genom Post och Telestyrelsen för att etablera nät i byar som idag inte har tillgång till bra bredband.

Uppdaterad den 8 juni 2021

Kontakta IT-enheten

Support:
0940 - 144 22 (Telefontid: 08.00-20.00)
vilnet@vilhelmina.se

Bredbandsfrågor:
bredband@vilhelmina.se

IT-chef och stadsnätsansvarig:
Jonas Örnberg
jonas.ornberg@vilhelmina.se
0940 - 140 37

GIS-Ingenjör, kartfrågor:
0940-140 65