Fibernätsprojekt

Syftet med bredbandsprojekten är att ge tillgång till ett robust och bra fibernät till de som äger fastigheter i vår kommun. Vi bygger ett bredband i världsklass!

Dessutom är målet att nå de lokala och nationella bredbandsmålen. Vilhelmina kommun är i avslutningsfasen för bredbandsprojekten som går under arbetsnamnet "Bredband till fler" och "fibernät i byarna, etapp1". När nät är etablerat i Djupdal, Norra Lövliden, Matsdal och Volgsjöfors är dessa projekt färdiga.

Områdesnät byggs just nu i Borkan/Fättjaur. Inledande arbeten pågår för att bygga nät i Svannäs/Karlsbacka/Kulln och till fastigheterna mellan Nästansjö och Lövliden. Likaså är fastighetsanslutningar i ett inledande skede inom Bäsksjöområdet. Projekten är medfinansierade av Jordbruksverket och Post och Telestyrelsen (PTS).

Ortssammanbindande nät byggs just nu mellan Kittelfjäll och Borkan och likaså mellan Nästansjö och Lövliden. Detta projektet är delfinansierat av Tillväxtverket, Region Västerbotten och genom Bygdemedel.

Vilhelmina kommun har varit delaktig i ett antal bredbandsprojekt och fram till dags datum har 32 byar utanför tätorten förlagt bredbandsnät.

Nya stödmedel kommer sökas vid kommande utlysningar som Post och Telestyrelsen genomför för att etablera nät i byar som idag inte har tillgång till bra bredband.

     

     

Uppdaterad den 19 mars 2024

Kontakta IT-enheten

Support:
0940-144 22 (Telefontid: 08.00-20.00)
vilnet(at)vilhelmina.se

Bredbandsfrågor:
E-tjänster för bredbandsanslutning

bredband(at)vilhelmina.se

IT-chef och stadsnätsansvarig:
0940-140 00