Krisinformation från myndigheter

Här hittar du länkar som är viktiga för att få mer kunskap kring krisberedskap och samhällsskydd.

Genom att klicka på nedanstående länk kommer du till information sidan Krisinformation som har information från myndigheter, länsstyrelser, kommuner och andra ansvariga.

Krisinformation

Genom att klicka på nedanstående länk kommer du till Länsstyrelsen i Västerbotten.

Länsstyrelsen i Västerbotten

Genom att klicka på nedanstående länk kommer du till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Uppdaterad den 29 november 2022

Kontakta räddningstjänsten

Räddningschef
Magnus Holmberg
0940-142 85
magnus.holmberg@vilhelmina.se

Yttre chef i beredskap
0940-146 05