Vilhelmina kommun i sociala medier

Vilhelmina kommun vill genom sociala medier visa upp sina verksamheter på ett transparent sätt som skapar insyn i hur vi jobbar. Därför finns vi i ett flertal sociala medier.

Facebook
Vilhelmina kommun
Vilhelmina Näringsliv och utveckling
Visit Vilhelmina
Vilhelmina Samiska förvaltningskommun
Vilhelmina Lärcentrum
Fritidsgården
Folkbibilioteket
Vilhelmina kultur och fritid
Nybyggarveckan
VilhelminaVarvet
Handtaget

Malgomajskolans Facebook-sidor för programmen
El- och energiprogrammet
Fordon- och transportprogrammet
Försäljnings- och serviceprogrammet 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet
Samhällsprogrammet
Teknikprogrammet 

Malgomajskolan

Instagram
Vilhelmina kommun - @vilhelminakommun
Vilhelmina Lärcentrum - @larcentrumvma
Folkbiblioteket - @Vilhelminabibliotek
Malgomajskolan - @malgomajskolan
Nybyggarveckan - @nybyggarveckan

LinkedIn

Vilhelmina kommun

Youtube
Vilhelmina kommun

Twitter
Folkbiblioteket - @folkbiblioteket

Pinterest
Folkbiblioteket Vilhelmina

Uppdaterad den 14 november 2022

Kontakta kommunikatör