Hämtning av hushållsavfall

Hushållens brännbara restavfall, brännbart hushållsavfall som inte är farligt och inte omfattas av producentansvar, samlas in i kärl som varje hushåll själva köpt in.

När hämtas mina sopor?

Vilhelmina kommun är indelat i två geografiska hämtningsområden.

  • A-området hämtning var 14:e dag
  • B-området hämtning var 14:e dag 1 maj – 30 september och månadstömning från 1 oktober – 30 april.

Här ser du en karta över våra renhållningsområden.

Jämna veckor

Måndag

Följande byar med omnejd; Dikanäs, Matsdal, Grönfjäll, Henriksfjäll, Kittelfjäll, Borkan, Gielas,

Tisdag

Följande byar med omnejd; Volgseleby, Aronsjö, Storsele, Bergland, Daikanvik, Västansjö, Eriksberg, Dorris, Blaikliden, Stalon, Fatsjöluspen, Lövnäs, Strömnäs, Granliden, Rönnäs

Onsdag

Följande byar med omnejd: Storholmen, Svannäs, Karlsbacka, Djupdal, Malgonäs, Laxbäcken, Malgovik, Skansholm, Skog, Mark,

Torsdag

Följande byar med omnejd; Myra, Meselefors, Viktorp, Dalasjö, Bäsksele, Granberget

 

Udda veckor

Måndag

Följande byar med omnejd; Grytsjö, Marsliden, Saxnäs, Klimpfjäll, Grundfors

Tisdag

Följande byar med omnejd: Solliden, Lövliden, Lomsjökullen, Nordansjö, Siksjönäs, Hornsjö, Sjöberg, Fäboberg, Nästansjö, Västra Nästansjö, Heligfjäll, Annelund, Västanbäck Norra tresund och Södra Tresund.

Onsdag

Följande byar med omnejd: Siksjöhöjden, Hacksjö, Järvsjöby, Latikberg, Bäsksjö, Risträsk, Ulvoberg, Fianberg, Strandkullen

Torsdag

Bergbacka, Volgsjövägen jämna nummer, samt området nedanför/väster om Volgsjövägen, sidan mot Volgsjön.

Volgsjövägen ojämna nummer, samt området nedanför/öster om Volgsjövägen, sidan mot Baksjön.

Fredag

Hyreshus och verksamheter inom tätorten.

Uppdaterad den 13 juli 2023

Kontakta administrationen för vatten och avfall

För frågor om ditt abonnemang, vattenmätare, sopkärl och fakturor samt eventuell utebliven sophämtning. 

Kundtjänst vatten och avfall
Maria Danielsson
0940-140 50
vva@vilhelmina.se

Avfall och återvinning
Anna Brunned
0940-140 80
anna.brunned@vilhelmina.se

Vatten och avlopp
Magnus Johansson
0940-140 67
magnus.johansson@vilhelmina.se

Samhällsbyggnadschef
Sören Hagenvald
0940-140 66
soren.hagenvald@vilhelmina.se