Företag och föreningar

Här följer information för hur verksamheter, föreningar och företag ska återvinna sitt avfall.

Den fasta grundavgiften täcker kostnaden för hämtning av hushållsavfall, avfallsplanering, administration, service och tillgång till återvinningscentralen.

 

El-avfall från verksamheter

 

Läs mer om nya regler för konsumentelavfall från Verksamheter.

Uppdaterad den 16 januari 2023

Kontakta samhällsbyggnadsenheten

Samhällsbyggnadschef
Sören Hagenvald
0940-140 66
soren.hagenvald@vilhelmina.se

Avfall och återvinning
Anna Brunned
0940-140 80
anna.brunned@vilhelmina.se

Beredskapssamordnare
Nadja Marthin
0940–140 89
nadja.marthin@vilhelmina.se

Folkhälsosamordnare
Sabina Björk
0940-140 76
sabina.bjork@vilhelmina.se

Gator och vägar
Magnus Johansson
0940-140 67
magnus.johansson@vilhelmina.se

Mättekniker
Tommy Carlsson
0940-140 86
tommy.carlsson@vilhelmina.se

Projektansvarig, VA
Thomas Orrkvist
0940-140 69
thomas.s.orrqvist@vilhelmina.se

Trafiksamordnare
Camilla Thellbro
0940-141 85
camilla.thellbro@vilhelmina.se