Företag och föreningar

Här följer information för hur verksamheter, föreningar och företag ska hantera sitt avfall. Detta gäller även dig som bygger nytt, eller renoverar din bostad.

Det är viktigt att fundera på vilka avfallsslag som uppstår inom verksamheten och vilka mängder man beräknar under ett år. 

Det finns många aktörer för hämtning av avfall. Det är därför viktigt att känna till vem som hämtar vad och vilka som faktiskt får transportera avfall.

Sortera mat- och restavfall

Det mat- och restavfall som uppstår för att du som ansvarig och din personal finns i byggnaderna ska hämtas av kommunen. Det kan exempelvis vara avfall från köket, personalrummet och toaletterna.

Matavfall är även det som uppstår vid tillagning eller hantering av mat till försäljning, i till exempel ett tillagningskök, restaurang, mataffär, café eller en bensinmack.

Mat- och restavfallet ska sorteras på samma sätt som när du är hemma. Du får inte lämna förpackningar och tidningar i mat- och restavfallet.  

Kommunen tillhandahåller kärl för mat- och restavfall, så vänd dig till kommunen för detta. Avfallet vägs och debiteras enligt gällande avfallstaxa. Företag behöver köpa speciellt framtagna papperspåsar avsedda för kompostering eller rötning. Här finns mer information: 

Om matavfall för företag och verksamheter. 

Verksamhetsavfall

Det finns många sorteras avfall som inte hämtas av kommunen. Dessa ska du som verksamhetsutövare hantera själv.

Nedan kan du läsa mera om några av alla fraktioner som ska hanteras.

Vad kostar detta dig då?

Den fasta grundavgiften debiteras årligen och täcker kostnaden för administration, avfallsplanering, service och tillgång till återvinningscentralen. Ni får ett passerkort för att kunna väga in och lämna avfall för er verksamhet.

Önskas fler vågkort så kontakta oss så hjälper vi dig.

Taxor och avgifter

Du hittar gällande taxa här.

Avfalls sammanställning

Du som verksamhet kan årligen få en sammanställning av oss baserad på de EWC-koder som ditt avfall har. Sammanställningen kan användas vid tillsyn av exempelvis byggnad- eller miljöinspektörer.

Uppdaterad den 8 maj 2024

Kontakta administrationen för vatten och avfall

För frågor om ditt abonnemang, vattenmätare, sopkärl och fakturor samt eventuell utebliven sophämtning. 

Kundtjänst vatten och avfall
Maria Danielsson
0940-140 50
vva(at)vilhelmina.se

Avfall och återvinning
Anna Brunned
0940-140 80
anna.brunned(at)vilhelmina.se

Vatten och avlopp
Magnus Johansson
0940-140 67
magnus.johansson(at)vilhelmina.se

Samhällsbyggnadschef
Sören Hagenvald
0940-140 66
soren.hagenvald(at)vilhelmina.se