Företag och föreningar

Här följer information för hur verksamheter, föreningar och företag ska återvinna sitt avfall.

Den fasta grundavgiften täcker kostnaden för hämtning av hushållsavfall, avfallsplanering, administration, service och tillgång till återvinningscentralen.

 

El-avfall från verksamheter

 

Läs mer om nya regler för konsumentelavfall från Verksamheter.

Uppdaterad den 28 februari 2023

Kontakta administrationen för vatten och avfall

För frågor om ditt abonnemang, vattenmätare, sopkärl och fakturor samt eventuell utebliven sophämtning. 

Kundtjänst
Maria Danielsson
0940-140 50
maria.danielsson@vilhelmina.se

Avfall och återvinning
Anna Brunned
0940-140 80
anna.brunned@vilhelmina.se

Vatten och avlopp
Magnus Johansson
0940-140 67
magnus.johansson@vilhelmina.se

Samhällsbyggnadschef
Sören Hagenvald
0940-140 66
soren.hagenvald@vilhelmina.se