Företag och föreningar

Här följer information för hur verksamheter, föreningar och företag ska hantera sitt avfall. Detta gäller även dig som bygger nytt, eller renoverar din bostad.

Det är viktigt att fundera på vilka avfallsslag som uppstår inom verksamheten och vilka mängder man beräknar under ett år. 

Det finns många aktörer för hämtning av avfall. Det är därför viktigt att känna till vem som hämtar vad och vilka som faktiskt får transportera avfall.

Hushållsavfall

Det avfall som uppstår för att du som ansvarig och din personal finns i byggnaderna ska hämtas av kommunen. Det kan exempelvis vara avfall från köket, personalrummet och toaletterna.

Hushållsavfall är även det avfall som uppstår vid tillagning eller hantering av mat till försäljning, i till exempel ett tillagningskök, restaurang, mataffär, caféet eller en bensinmack.

Hushållsavfallet ska sorteras på samma sätt som när du är hemma. Därför ska förpackningar och tidningar sorteras ut. Samt att under hösten 2023 ska vi även påbörja utsortering av matavfall.

Hushållsavfallet hämtas av vår sopbil i anslutning till din fastighetsgräns.

Verksamhetsavfall

Detta avfall kan hämtas av den som bedriver transport av avfall. Det är viktigt att du som avsändare har koll på att företaget du anlitar och lämnar ditt avfall till har de tillstånd som krävs.

Vi på ÅVC kan hjälpa dig med: 

 • Sorterat avfall enligt sorteringsbilagan i Föreskifterna om avfallshantering, läs här.
 • Avfallet ska vägas in och rapporteras innan avlämning kan ske.
 • Avfallet debiteras enligt taxa baserad på EWC-koderna.

Metall

Det finns uppköpare av metall etablerade i länet. Kontakta dem för mera information om hur de kan hjälpa dig.

Vi på ÅVC kan hjälpa dig med: 

 • Mottagning av metall. 
 • Större mängder vägs in på vågen.
 • Mindre mängder beräknas tillsammans med ÅVC-personalen.
 • Avfallet debiteras enligt taxa baserad på EWC-koderna.

Farligt avfall

Inom länet finns flera aktörer etablerade för hämtning av större och mindre mängder av farligt avfall hos dig. Kontakta dem för mera information om hur de kan hjälpa dig.

Vi på ÅVC kan hjälpa dig med: 

 • ÅVC tar emot mindre mängder farligt avfall.
 • Vid lämning av farligt avfall ska även ett intyg från Naturvårdsverket bifogas.
 • Läs mera om möjligheten att lämna farligt avfall på ÅVC samt vilka åtaganden du har, här.
 • Avfallet debiteras enligt taxa baserad på EWC-koderna.

El-avfall

De som arbetar med metall erbjuder oftast även hantering av el-avfall. 

Vi på ÅVC kan hjälpa dig med: 

 • Allt el-avfall är inte avfall som vi kan ta emot på ÅVC.
 • El-avfall med producentansvar kan lämnas på ÅVC tillsammans med avlämnarintyg från El-kretsen. 
 • Läs mera om möjligheten att lämna el-avfall på ÅVC samt vilka åtaganden du har, här.
 • Avfallet debiteras enligt taxa baserad på EWC-koderna.

Vad kostar detta dig då?

Den fasta grundavgiften täcker kostnaden för administration, avfallsplanering, service och tillgång till återvinningscentralen. Ni får ett passerkort för att kunna väga in och lämna avfall för er verksamhet.

Önskas fler vågkort så kontakta oss så hjälper vi dig.

Avfallssammanställning

Du som verksamhet kan årligen få en sammanställning av oss baserad på de EWC-koder som ditt avfall har. Sammanställningen kan användas vid tillsyn av exempelvis byggnad- eller miljöinspektörer.

 

Uppdaterad den 13 juli 2023

Kontakta administrationen för vatten och avfall

För frågor om ditt abonnemang, vattenmätare, sopkärl och fakturor samt eventuell utebliven sophämtning. 

Kundtjänst vatten och avfall
Maria Danielsson
0940-140 50
vva@vilhelmina.se

Avfall och återvinning
Anna Brunned
0940-140 80
anna.brunned@vilhelmina.se

Vatten och avlopp
Magnus Johansson
0940-140 67
magnus.johansson@vilhelmina.se

Samhällsbyggnadschef
Sören Hagenvald
0940-140 66
soren.hagenvald@vilhelmina.se