Mat och restavfall

När vi sorterar ut vårt avfall blir det en stor vinst för miljön! Matavfallet återvinns till både biogas och biogödsel. Biogas kan man bland annat köra bil på och via biogödsel återförs näring till jordbruksmark, där ny mat produceras.

I dag sorterar de flesta kommuner i Sverige ut sitt matavfall och bidrar därmed till att uppfylla ett nationellt miljömål – nu är det vår tur.

Nytt för var och en av oss är att vi får en extra avfallspåse att göra plats för i köket och ett nytt kärl att slänga avfallet i.

Enligt ett regeringsbeslut från 2018 (2011:927 Avfallsförordningen) är alla kommuner skyldiga att tillhandahålla ett system för insamling av matavfall från hushåll och verksamheter.

Matavfallspåsar

Du som får ett nytt kärl av oss, får även matavfalls påsar inne i kärlet. Så öppna upp ditt kärl redan när du får den på din gård för att läsa mera om hur du sorterar.

Du som fritidshusägare hämtar ditt startpaket med matavfalls påsar på alla våra återvinningscentraler och på kommunhuset.

Du som privatperson hämtar kostnadsfritt våra matavfalls påsar på

  • Vilhelmina ÅVC
  • Dikanäs ÅVC
  • Saxnäs ÅVC
  • Kommunhuset, Torget 6, Vilhelmina

Du hittar också påsar på flera av våra matbutiker butiker inom kommunen. Vi anger här, och uppdaterar listan varefter som påsar finns att hämta.

  • Just nu hämtar du påsar på våra återvinningscentraler i väntan på distribution till butikerna.

Mat-Hilda

För dig som fritidhusägare har vi skickat ut information om att vi vill ge dig en Mat-Hilda, den påshållare som du enkelt ställer under diskbänken.

Ta med talongen i brevet och hämta din påshållare på

  • återvinningscentralerna
  • kommunhuset i Vilhelmina.

Se filmen om hur enkelt du sortera ut matavfallet från restavfallet

Klicka här på länken för att komma till filmen.

Uppdaterad den 16 februari 2024