Fritidshusägare

Som fritidshusägare kan du välja att köpa ett sopkärl om ditt hus finns inom hämtningsområde A eller B.

Se karta för hämtningsområde A eller B här.

När blåst och snö ställer till problem med sopkärlen har många gått tillsammans och byggt gemensamma sophus vilket även underlättar för sophämtningen.

Om det inte fungerar med ett sopkärl så finns betalsäckar att köpa. 

Betalsäckar

Säckarna kostar 100 kronor styck för stora säckar, 50 kronor styck för små säckar och lämnas tillbaka på ett av inköpsställena, när det är öppet.

Betalsäckar för hushållsavfall finns att köpa på följande platser:

Vilhelmina tätort

Återvinningscentralen i Vilhelmina, Industrivägen 36, telefon 0940–141 49

 

Saxnäs- och Klimpfjällsområdet

Marsfjäll Fjäll Lodge, Kyrkvägen 1 Saxnäs, telefon 0940–700 03

Återvinningcentralen i Saxnäs, Vilhelminavägen 1 km öster om Saxnäs, telefon 070–508 73 72

Handlarn i Klimpfjäll, Kultsjövägen 1, telefon 0940-710 90

Kanons Kiosk &; Café, Marsliden 336, telefon 0940-740 06

Näslunds Café i Fatmomakke, Fatmomakke 11, telefon 0940–730 25

Fjällströms Kiosk i Fatmomakke, Fatmomakke 63, telefon 0940 –730 12

Stalon bensin och kiosk, Stalon 280, telefon 0940-500 05

 

Dikanäs- Henriksfjäll- och Matsdalsområdet

Återvinningscentralen i Dikanäs, Matsdalsvägen 1 kilometer norr om Dikanäs, telefon 070-8180518

Byagården Dikanäs, Församlingsvägen 7, telefon 072-5170859

Hotell Granen i Henriksfjäll, Kittelfjäll 130, telefon 0940–81100 

Grönfjälls Fritidsby, Grönfjäll 101, telefon 0940-87019

Hans Hansson, Matsdal, telefon 070-5565847

Uppdaterad den 12 april 2023

Kontakta administrationen för vatten och avfall

För frågor om ditt abonnemang, vattenmätare, sopkärl och fakturor samt eventuell utebliven sophämtning. 

Kundtjänst
Maria Danielsson
0940-140 50
maria.danielsson@vilhelmina.se

Avfall och återvinning
Anna Brunned
0940-140 80
anna.brunned@vilhelmina.se

Vatten och avlopp
Magnus Johansson
0940-140 67
magnus.johansson@vilhelmina.se

Samhällsbyggnadschef
Sören Hagenvald
0940-140 66
soren.hagenvald@vilhelmina.se