Slam och latrin

Slamtömning utförs av Vilhelmina kommun varje år och vi vill veta senast 30 april om du vill får din brunn tömd.

Från och med nu kommer alla slambrunnar att få en bestämd tömningsintervall, som längst är det fyra (4) år mellan varje gång.

Det är ni som fastighetsägare, eller nyttjanderättshavare, som har ansvar för er egen avloppsanläggning. Det gör att ni inför ert beslut om önskad tömningsintervall tar i beaktning vilken form av anläggning ni har och hur gammal den är. Lika så hur ofta ni besöker bostaden, och om ni även hyr ut den, samt hur många bäddar som finns totalt.

Tömningsintervall

Som permanentboende har du årlig tömning av din slambrunn, eller slamtank. 

Slamtömningsintervallen för fritidshusägare kan ändras vid behov, men som längst är det fyra (4) år mellan varje gång. Du anger i ditt renhållningsabonnemang vilken tömningsintervall du önskar. Därefter kontaktar oss senast 30 april för byte av intervall 

Akut tömning

Ibland uppstår det oväntat behov av tömning av din tank eller brunn. Vi utför tömningar året runt.

Budad tömning inom 14 dagar

Kontakta oss genast när behovet uppstår. Vi utför därefter tömningen inom två (2) veckors tid. 

Budad tömning inom 24 timmar

Vi hjälper dig direkt när behovet uppstår! Vi kommer inom 24 h till dig, oavsett om det är vardag eller helgdag.

Kontakta oss direkt!

Latrinkärl

Kärl för uppsamling av latrin ska vara av godkänd typ och lämnas på vår återvinningscentral. Kärlet ska då vara väl förslutet och latrinkärlet ska vara rengjort på utsidan vid inlämning. 

  • Kärlet ska endast användas till urin, avföring och toapapper.  
  • Det får inte finnas någon sopsäck i kärlet, eller runt kärlet vid inlämning.
  • I kärlet får man inte tillföra ämnen eller produkter som försvårar den fortsatta hanteringen, t.ex. produkter som innehåller formalin, fenol eller liknande desinfektionsmedel (saneringsvätska eller karbolkalk)

Kärl beställs via kundtjänst och hämtas därefter efter överenskommelse.

I priset ingår vårt 37 L kärl för latrin samt inlämning på vår återvinningscentral för tömning och behandling av innehållet.

Eget kärl

Det är viktigt att vi har möjlighet att tömma kärlen som lämnas in. Det gör att vi säljer kärl som är anpassade till vår hantering.

Om du kommer med ett eget kärl finns samma krav på att kärlet bara ska innehålla urin, avföring och toalettpapper.

Inlämning av eget kärl till återvinningscentralen debiteras och faktureras avfallslämnaren.

 

Uppdaterad den 16 februari 2024

Kontakta administrationen för vatten och avfall

För frågor om ditt abonnemang, vattenmätare, sopkärl och fakturor samt eventuell utebliven sophämtning. 

Kundtjänst vatten och avfall
Maria Danielsson
0940-140 50
vva(at)vilhelmina.se

Avfall och återvinning
Anna Brunned
0940-140 80
anna.brunned(at)vilhelmina.se

Vatten och avlopp
Magnus Johansson
0940-140 67
magnus.johansson(at)vilhelmina.se

Samhällsbyggnadschef
Sören Hagenvald
0940-140 66
soren.hagenvald(at)vilhelmina.se