Turister får använda en central uppsamlingsstation

På våra centrala uppsamlingstationer kan du lämna ditt sorterade mat och restavfall, tillsammans med alla dina förpackningar.

Alla vinner när du återvinner!

För att så mycket som möjligt ska kunna återvinnas behöver vi din hjälp.
• Blanda inte olika avfall.
• Matavfallet ska bara läggas i den speciella påsen som delas ut till det.
• Restavfallet ska läggas i en påse som knyts ihop ordentligt.
• Förpackningarna ska vara helt tömda och någorlunda torra. Om du har förpackningar gjorda av flera material så sorterar du efter det material som du uppskattar väger
mest.


Here you can find information in different language.

 

Uppdaterad den 15 februari 2024

Kontakta administrationen för vatten och avfall

För frågor om ditt abonnemang, vattenmätare, sopkärl och fakturor samt eventuell utebliven sophämtning. 

Kundtjänst vatten och avfall
Maria Danielsson
0940-140 50
vva(at)vilhelmina.se

Avfall och återvinning
Anna Brunned
0940-140 80
anna.brunned(at)vilhelmina.se

Vatten och avlopp
Magnus Johansson
0940-140 67
magnus.johansson(at)vilhelmina.se

Samhällsbyggnadschef
Sören Hagenvald
0940-140 66
soren.hagenvald(at)vilhelmina.se