Återvinningsstationer

Vilhelmina har skapat centrala uppsamlingsstationer, CUS, där du lätt och enkelt sorterar dina förpackningar.

Inom kommunen pågår just nu en översyn om antalet platser för återvinningsstationer. Några av de gamla platserna kommer att fortsätta användas, medan några platser byts ut. Arbetet kommer att pågå under 2024. 

Vi har redan etablerat de nya behållarna och stationerna i kommunen, där du kan lämna dina förpackningar och tidningar. 

Du hittar våra nya behållare på följande platser:

  • Vilhelmina, Baksjöstrand
  • Vilhelmina, Bergbacka
  • Vilhelmina, Gränsgatan
  • Lövliden
  • Malgovik
  • Kittelfjäll, Fjälltorget
  • Dikanäs
  • Saxnäs

Fler platser?

Vi söker efter platser som ligger centralt, där gångare och trafikanter lätt kan samsas, så att alla kan lämna sina sorterade förpackningar och papper på ett lätt sätt.

I några byar har vi ännu inte fått klart bygglov för våra nya behållare, och i väntan på det skapar vi tillfälliga lösningar. Information kommer att skickas ut till dig som berörs.

Inom Vilhelmina

Vi skapar möjlighet till en mer kvartersnära insamling av förpackningar i Vilhelmina. Det innebär att under 2024 kommer nya stationer att etableras inom samhället.

Behållarna på OkQ8 i Vilhelmina är bortplockade och ni hänvisas till våra andra stationer inom Vilhelmina.

Klimpfjäll och Stalon

Under början av januari hämtades behållarna som fanns i fjälldalarna. Vi jobbar för fullt med att skapa möjlighet till insamling i byarna.

Klimpfjäll - Vi inväntar bygglov. Tillfälliga behållare är utställda.

Stalon - Stationen är stängd.
Vi söker efter ny plats att etablera en nya station på. Vi ber er därför att lämna era förpackningar och tidningar i Malgovik, Saxnäs eller Dikanäs.

Varför sker detta nu?

Från januari 2024 tar alla kommuner i Sverige över insamlingsansvaret som tidigare legat på FTI. Därför tas de gamla behållarna bort successivt under januari 2024 och ersätts med nya.

Det innebär att det under perioden december-januari kan förekomma att både kommunens återvinningsstationer och FTI:s återvinningsstationer står i nära anslutning till varandra.

För att materialet ska tas omhand på rätt sätt och av rätt part, är det därför viktigt att invånarna använder kommunens nya system från och med 1 januari 2024.       

Förändringen genomförs i sju inlandskommuner i norra Sverige: Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Vilhelmina och Åsele, inom samverkansgruppen Avfallssamverkan Norr. 

Uppdaterad den 5 mars 2024

Kontakta administrationen för vatten och avfall

För frågor om ditt abonnemang, vattenmätare, sopkärl och fakturor samt eventuell utebliven sophämtning. 

Kundtjänst vatten och avfall
Maria Danielsson
0940-140 50
vva(at)vilhelmina.se

Avfall och återvinning
Anna Brunned
0940-140 80
anna.brunned(at)vilhelmina.se

Vatten och avlopp
Magnus Johansson
0940-140 67
magnus.johansson(at)vilhelmina.se

Samhällsbyggnadschef
Sören Hagenvald
0940-140 66
soren.hagenvald(at)vilhelmina.se