Återvinningsstationer

På en återvinningsstation, ÅVS, slänger du alla dina förpackningar och tidningar.

I Vilhelmina kommun finns det tio återvinningsstationer som ägs av FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen. Det som lämnas hit återvinns till nya saker. Därför gör du mer miljönytta om du lämnar papper och förpackningar här än om du kastar det i brännbart avfall.

Här kan du som privatperson lämna dina tidningar, förpackningar av glas, hård,- mjukplast, papper, kartong, wellpapp och metall.

1994 införde regeringen och riksdagen förordningen om producentansvar för förpackningar och returpapper. Det innebär att alla som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar eller förpackar varor ansvarar för att förpackningarna samlas in och återvinns. Förordningen innebär också att hushållen är skyldiga att sortera ut förpackningar och tidningar från sitt hushållsavfall.

Här hittar du närmaste återvinningsstation.

Här hittar du FTI:s sorteringsguide

Läs mer via den här länken: www.sopor.nu

Fastighetsnära insamling av förpackningar

TMR är ett företag som samlar in förpackningar som ligger under producentansvaret. TMR har tagit fram ett nytt koncept där de hämtar upp fraktionerna: Papper, plast och metall förpackningar hemma vid dörr - med tidsintervallet en gång i månaden.

Denna tjänst är tänkt att finnas i hela Sverige. Du anmäler dig som kund hos TMR. Tjänsten ska vara kostnadsfri. Alla som är intresserade kan anmäla sitt intresse oavsett adress. Kommunen är skyldig att informera om tjänsten men är dock inte ansvarig så alla frågor hänvisas till TMR.

Denna tjänst finns tillgänglig till och med 31 december.

För mer information, anmäla intresse eller hitta kontaktuppgifter - gå till TMRs hemsida.

Uppdaterad den 30 oktober 2023

Kontakta administrationen för vatten och avfall

För frågor om ditt abonnemang, vattenmätare, sopkärl och fakturor samt eventuell utebliven sophämtning. 

Kundtjänst vatten och avfall
Maria Danielsson
0940-140 50
vva@vilhelmina.se

Avfall och återvinning
Anna Brunned
0940-140 80
anna.brunned@vilhelmina.se

Vatten och avlopp
Magnus Johansson
0940-140 67
magnus.johansson@vilhelmina.se

Samhällsbyggnadschef
Sören Hagenvald
0940-140 66
soren.hagenvald@vilhelmina.se